Nieuw album?

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Ik zou graag willen weten wanneer er een nieuw album uitkomt van Phil Collins zoals "Dance into the light" of "...But Seriously.

-- Sandro Barblan (sandro.barblan@wxs.nl), October 29, 1998

Moderation questions? read the FAQ