Concertagenda

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Wanneer komt die bil Collins weer eens in de Ahoy? Wie het weet dient mij zeer snel op de hoogte te brengen, anders volgen er sancties.

-- Billy Turf (snikkelman@hotmail.com), December 23, 1998

Moderation questions? read the FAQ