Scandisk en defragmentatie

greenspun.com : LUSENET : pc problems : One Thread

Defrag en/of scandisk: om de hoeveel tijd doe ik dat best eens?

-- Marc paduwat (marc.paduwat@pandora.be), August 21, 1999

Answers

Als je defragmentatie zo eens per maand doet, moet alles in orde blijven. Scandisk kan je eventueel wat vaker uitvoeren, maar indien je windows niet correct hebt afgesloten zal die zich zelf opstarten voor windows wordt opgestart.

-- Het BaeCom Team (BaeCom@pandora.be), August 21, 1999.

Moderation questions? read the FAQ