forlxkker

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

hvordan for jeg lavet dette vhj af 2 forlxkker? ***** **** *** ** * og * ** *** **** ***** ******

-- Susanne Pehrsson (mfriis@stud.hum.ku.dk), February 16, 2000

Answers

Til den fxrste skal du bruge to lxkker: lxkke til at styre hver linie lxkke til at udskrive stjerner

Til den anden skal du bruge tre lxkker: lxkke til at styre hver linie lxkke til at udskrive mellemrum lxkke til at udskrive stjerner

Happy Hacking

-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), February 17, 2000.


Moderation questions? read the FAQ