WANTED!!!CONCERTAGENDA!!!!!

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Wie zou mij zo snel mogelijk aan de nieuwste concertagenda kunnen helpen? Ik wil nou ook wel eens naar een concert!!! Mail me dan!!!!

-- Jessy van den bogaard (jessygoesfriesland@dolfijn.nl), March 13, 2000

Moderation questions? read the FAQ