Phil Collins' Big Band

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Ik heb laatst eindelijk de cd met de big-band van Phil kunnen vinden (A red hot night at Paris, red.) en ik vind hem fantastisch!!! Maar nu is mijn vraag: weet iemand of er nog zo'n cd van hem komt of wanneer er weer concerten ervan komen?

-- Peter Deseijn (pdt_cherry@HOTMAIL.COM), March 17, 2000

Answers

volgens mij is er nog wel en cd , maar ik weet niet hoe die heet. eigenlijk akn ik je niet echt verder helpenb dus maar dacht omdat je de big band wel leuk vind je Brand X ook wel leuk zal vinden Hij speelt of speelde dat weet ik niet helamaal zeker in die band, hij zingt er niet maar speelt de drums als ik me het nog goed kan herinneren en er zijn geloof ik ook meer dan een cd van uitgebracht. het is jazz muziek.

iris

-- iris van oosten (IrisvanOosten@hotmail.com), March 18, 2000.


Het antwoord wat Iris voor je had mbt Brand X. Het is wel muziek waar je van moet houden. En Phil zingt wel degelijk op LP's van Brand X. Een erg goed album is 'Product'. Hierop staat een nummer 'Don't Make Waves' wat volledig door Phil wordt gezongen. Het zal in de meeste platen/CD-winkels nog wel te vinden zijn.

-- Rogier (jrvdbroeck@hetnet.nl), December 18, 2000.

Ik zag dat je de cd:A red hot night at Paris hebt.

Nu heb ik de vraag: is dat de cd met de muziek van het concert van LIVE IN PARIS?

B.V.D. Viper 00

-- Viper 00 (V_I_P_E_R00@hotmail.com), January 26, 2003.


Moderation questions? read the FAQ