Java64

greenspun.com : LUSENET : Grundlfggende Programmering, F2000 : One Thread

Hej,

er det muligt at fe Train.java, da jeg ikke kan fe det til at kxre (det er kun class filen, der er tilgfngelig pe hjemmesiden)?

Hilsen Sanne

-- Sanne Olsen (sanne@itu.dk), March 25, 2000

Answers

Hejsa,

Train.java er nu tilgfngelig fra kursets hjemmeside.

Happy Hacking

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), March 27, 2000.


Moderation questions? read the FAQ