winnt: HPR06-Hprti 106 problemen met printer

greenspun.com : LUSENET : pc problems : One Thread

Hoi, In windows verkenner heb ik een verkeerde file opengeklikt. In HPR06/SunDec0711-37-06 1997 heb ik Hprti 106 opengeklikt. Dit was blijkbaar een programmafile. Hij vroeg naar de opstartdiskette 1. Ik heb dan geannuleerd. Hij melde dat er de printer misschien niet meer werkte dan. Als ik nu wil afprinten doet hij of alles in orde is, maar hij print niets af. Blijkbaar was de spooler weg. Onder C:\WINNT\System32\spool\Printers was er niets. Ik heb dan Hprti 106 heropengeklikt en de opstartdiskette gebruikt. Nu staat er bij de bovenst.file (spool\printers) : 00002.shd 1kb en 00003.shd 1kb Ik heb echter nog giin contact met de printer. Kun je me hieromtrent informeren wat ik kan doen om dit euvel te verhelpen. Ik dank U nu reeds voor uw inspanningen en wens je nog veel succes met deze vorm van help-email.

Crabbe Benjamien Molenkouterstr 27 9310 Meldert-Aalst

-- Crabbe Benjamien (supermarkt.crabbe@village.uunet.be), April 12, 2000

Answers

Hoi, het probleem ligt bij de hardware. Er is een kabel die niet correct functioneert. De software is oke.

-- Crabbe Benjamien (supermarkt.crabbe@village.uunet.be), April 14, 2000.

Moderation questions? read the FAQ