PC in Nederland?

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Wanneer komt Phil weer voor optredens naar Nederland?

-- Andries Bouma (ebanker@worldonline.nl), December 13, 2000

Answers

Voorlopig niet maar hij maakt een nieuwe cd met love songs en daarvan twee compleet nieuw en hij gaat waarschijnlijk in de niet al te verre toekomst touren met de big band

groeten iris

-- iris (irisvanoosten@hotmail.com), December 15, 2000.


Moderation questions? read the FAQ