Video opnames van Both Sides Tour?

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Ik ben al heel lang op zoek naar video beelden van de Both Sides Tout'94. Zou iemand mij hierover meer kunnen vertellen?

-- T Stehmann (tijsstehmann@hotmail.com), April 13, 2001

Answers

Er zijn een paar goeie video's van de Both Sides Tour. De bekendste is waarschijnlijk die uit Buenos Aires. Verder zijn er nog deze TV- opnames (en waarschijnlijk nog veel meer): Santiago, Chili (complete show) Fukukoa, Japan (helft van de show is weggelaten)

Verder zijn er nog een aantal publieksopnamen, zoals deze: Wembley, London (erg slecht) Skydome, Toronto (geen informatie hierover)

Het is heel moeilijk om aan zo'n video te komen, maar je moet goed zoeken op internet. Probeer ook eens de nieuwsgroepen Sussudio, Paperlate of Genesis-Trades.

Er zijn waarschijnlijk nog veel meer video's, maar die ken ik niet.

Groeten, Jesper Moonen

-- Jesper Moonen (f.moonen@hccnet.nl), May 13, 2001.


Moderation questions? read the FAQ