Volgorde van songs tijdens concerten ???

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Wie kan mij vertellen wat de volgorde is van de songs die er gespeeld zijn op de volgende concerten ?

Seriously live berlin

Both sides live : Utrecht Japan Wembley Buenos Aires

En tarzan concert in munchen in 99 of zijn dat maar 13 nummers geweest?

-- Nico (maksor@home.nl), September 25, 2002


Moderation questions? read the FAQ