M7 o.85

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Jeg overvejer at købe et nyt M-hus. I gennem lang praksis er det min erfaring at objektiverne 35, 50 og 90 er dem jeg bruger. Jeg skal bruge huset sammen med briller, da jeg er lidt nærsynet. Nu er spørgsmålet, hvilken søger bør jeg købe ? Jeg har hidtil benyttet 0.72, men overvejer 0.85 - er det en god idé?

-- Jesper Troels Jensen (jtjensen@mac.com), April 24, 2003

Answers

Det eneste jeg tror man kan sige med sikkerhed, er at det må komme an på en prøve i forretningen. Personligt har jeg lidt svært ved at se 35mm søgerrammen i en M4 m. 0.72 (jeg er også en smule nærsynet og bruger briller). Teoretisk burde det betyde, at det er endnu sværere at se rammen i en 0.85, men det siges at Leica har "krympet" søgerrammerne da de skulle have plads til 28 mm rammen (fra M4-2 og fremefter -tror jeg nok), så en 35mm ramme i en M6 er altså mindre end 35mm rammen i en M4 -selvom de har samme søgerforstørrelse. -Men som nævnt tror jeg det skal afprøves -eftersom jeg har hørt mange forskellige meninger om dette emne.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), April 24, 2003.

Moderation questions? read the FAQ