Til salg CL-udstyr

greenspun.com : LUSENET : Leica Bruger : One Thread

Komplet = CL, 40, 90, gummimodlys, etui, taske, rem, brugsanvisning og Kisselbachs bog. 5.000 DKK NT

-- torben daltoft (torben@daltoft.dk), December 25, 2003

Moderation questions? read the FAQ