Wie wil 2 kaarten concert Phil Colins ruilen tegen Marco Borsato 10 juni zitpl.

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Ik heb kaarten voor concert Marco Borsato maar was te laat voor HET concert van Phil. Als er iemand is die (evt. tegen bijbetaling) kaarten voor Phil met mij wil ruilen voor kaarten Marco Borsato (10/6/04,feyenoord,zitten rij 8, vak PP? 0651190558

-- Maarten Roozekrans (ma.roozekrans@planet.nl), February 25, 2004

Answers

Je kan beter het Phil Collins Forum gebruiken op: http://www.philcollins-fanpage.nl/phpbb2/index.php

Dat wordt veel meer gelezen.

succes, Edwin

-- Edwin (edwin28@freeler.nl), April 08, 2004.


Moderation questions? read the FAQ