Heeft iemand e Vraag op Sky Radio gehoord???

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

Heeft iemand de vraag op Sky radio gehoord ik zat een beetje vast na het concert in onder in een parkeer garage zodat ik geen radio ontvangst had ;/

-- Maksor (maksor@home.nl), June 20, 2004

Moderation questions? read the FAQ