Far side of the world tour

greenspun.com : LUSENET : Dance Into The World Of... : One Thread

In 1995 ben ik in Venezuela geweest voor een concert van PC, in Caracas om precies te zijn. Zijn hier opnames van bekend ???

-- Karel van der Velde (kvandervelde000@wanadoo.nl), June 30, 2004

Moderation questions? read the FAQ