climbing partner

greenspun.com : LUSENET : MCK Virtual Clubhouse--Climbing : One Thread

I'm a norwegian girl and will be staying in Nairobi Dec 04, Jan and Feb 05 and would be glad if I could do some climbing.....so if anybody with local knowledge could take me I would be super happy:-) Anniken

-- Anniken Bin (a9k1@yahoo.com), November 20, 2004

Answers

Hei Anniken. Jeg er selv nordmann bosatt i Nairobi. Saa akkurat innlegget ditt. Jeg proever aa faa klatret saa mye jeg kan og vil gjerne ha selskap paa Lukenya og Frog som er de naermeste cragene, saerlig dersom du er en litt erfaren klatrer. Erik

-- Erik Henningsen (erik.henningsen@sai.uio.no), December 30, 2004.

Moderation questions? read the FAQ